รู้จัก 3 แฝด "ฉงฉง-เหลียนเหลียน-เฉินเฉิน" มาสคอตเอเชียนเกมส์ 2022

ทำความรู้จัก 3 หุ่นยนต์แฝด ฉงฉง-เหลียนเหลียน-เฉินเฉิน มาสคอตประจำมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022

มหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 หรือเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน นอกจากจะมีประเภทการแข่งขันกีฬาที่หลากหลายถึง 61 ประเภทแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ “มาสคอต” อันเป็นเอกลักษณ์ประจำเอเชียนเกมส์ในแต่ละครั้ง

โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีมาสคอตถึง 3 ตัวด้วยกัน นับเป็นครั้งที่ 2 ที่มีมาสคอต 3 ตัว ต่อจากเอเชียนเกมส์ปี 2014 ที่เกาหลีใต้

รู้จัก 3 แฝด "ฉงฉง-เหลียนเหลียน-เฉินเฉิน" มาสคอตเอเชียนเกมส์ 2022 คำพูดจาก ออนไลน์ สล็อต

มาสคอตทั้ง 3 ได้แก่ฉงฉง, เหลียนเหลียน, และเฉินเฉิน ทั้ง 3 มาสคอตเป็นหุ่นยนต์แฝดที่มาจากอนาคต นำเสนอความเป็นผู้นำด้านประเพณี นวัตกรรม และภูมิปัญญา ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่ที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกในเมืองหางโจว 3 แห่ง โดย “ฉงฉง” มาสคอตสีเหลือง เป็นตัวแทนของเมืองโบราณเหลี่ยงจู่ ชื่อ “ฉง” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจี้หยกโบราณอายุกว่า 5,000 ปี ที่ขุดพบในเมืองดังกล่าว และสีเหลืองยังหมายถึงการเก็บเกี่ยวและความอุดมสมบูรณ์ด้วย

ต่อมาคือ “เหลียนเหลียน” มาสคอตสีเขียว เป็นตัวแทนของทะเลสาบตะวันตก หรือทะเลสาบซีหู เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา 3 ลูก และมีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์, เก๋งจีน, วัด, สวนแบบจีน, สวนสไตล์ญี่ปุ่น,และศาลเจ้าจนถูกขนานนามว่าเป็นสวรรค์บนดิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2011 โดยคำว่า เหลียนเหลียน หมายถึงทะเลสาบที่เต็มไปด้วยใบบัว และสีของเหลียนเหลียนสื่อถึงชีวิต และความเป็นธรรมชาติ

และ “เฉินเฉิน” มาสคอตสีฟ้า ที่เป็นตัวแทนของคลอง Grand Canal ซึ่งเป็นคลองที่ขุดขึ้นสมัยราชวงศ์ซุย เชื่อมต่อกับแม่น้ำแยงซี เริ่มขุดจากกรุงปักกิ่งมาสิ้นสุดที่เมืองหางโจว โดยชื่อ “เฉิน” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสะพานกงเฉิน ที่พาดผ่านคลอง Grand Canal นอกจากนี้ สีฟ้าของเฉินเฉินยังสื่อถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย

ซึ่งมาสคอตทั้ง 3 ได้รับการโหวตให้เป็นมาสคอตประจำมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ จากงานออกแบบกว่า 4,633 ชิ้น โดยทั้ง 3 มาสคอตถูกออกแบบโดย จาง เหวิน และหยาง หงอี้ 2 อาจารย์จากสถาบันศิลปะแห่งประเทศจีน