"สมพงษ์"แนะ รร.ผ่อนปรนระเบียบเปิดพื้นที่ปลอดภัย

ประเด็นนี้ทีมข่าวสอบถาม ศาสตราจารย์ สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ.ระบุว่า ปกติกระทรวงจะมีระเบียบเรื่องการส่งมอบตัวซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะนำมาปรับมาใช้ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์

แต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการที่โรงเรียนจะยึดกฎระเบียบเคร่งครัดเกินไป เพราะอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งทันทีกับยุคสมัยปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงโดยหากผู้บริหารโรงเรียนต้องการรักษาหลักการหรือระเบียบไว้

"น้องหยก"โพสต์ถูกไล่ออกจากโรงเรียนดังแล้ว โซเชียลเสียงแตก!

“หยก” เยาวชนวัย 15 ปี ปีนรั้วโรงเรียนดังรอบ 2 ถามเหตุสิ้นสภาพนักเรียน

แต่ก็ควรเปิดพื้นที่ผ่อนปรน เพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์บางคนที่บอบช้ำได้รับการถูกกระทำจากสังคมภายนอก ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในอำนาจที่สถานศึกษาทำได้ ยกตัวอย่างที่บางโรงเรียนยังสามารถปรับระเบียบการแต่งกายเพื่อรองรับความแตกต่างทางเพศของครูกลุ่ม LGBT ได้

กรณีนี้จึงอยากให้มองว่า เด็กบางคนมีความคิดหรือมีลักษณะเฉพาะ โรงเรียนต้องมองว่าเด็กคนนี้เป็นสมาชิกสำคัญของโรงเรียนไม่ใช่มองว่าเป็นเด็กที่มีปัญหา และค่อยๆให้การดูแลอบรมเยียวยา เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กทุกคนในสังคม รวมถึงอาจต้องผ่อนปรนระเบียบในบางเรื่องให้เด็กกลุ่มนี้ซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมและในอนาคตคำพูดจาก สล็อต777