ได้ไม่คุ้มเสีย! ขอทบทวนภาษีเดินทางต่างประเทศ 1,000 บาท

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยถึงกรณีที่กรมสรรพากรเปิดรับฟังความเห็นการจัดเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศ ทางอากาศครั้งละ 1,000 บาท ว่า ไม่เคยเห็นมีประเทศไหนเก็บค่าเดินทางออกนอกประเทศ ขนาดบางประเทศโดยเฉพาะจีนยังเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ยังไม่เก็บเลย ทางกลับกันเขายังส่งเสริมให้ออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศรวมถึงไทย และมีเงินอุดหนุนโดยสนับสนุนเครื่องบินเช่าเหมาลำให้คนในประเทศได้ออกท่องเที่ยว ไปเปิดหูเปิดตาอีกด้วย

“ดังนั้นคนที่ออกนโยบายนี้หรือวิธีการนี้ต้องคิดหนักนิดหนึ่ง การจัดเก็บค่าเดินทางออกนอกประเทศคิดเป็นนัยนัยว่าเป็นการสกัดเงินตราออกนอกประเทศ หากประเทศอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้คนในประเทศมาเที่ยวบ้านเราแต่เรามีมาตรการเก็บเงินก็จะเป็นการเห็นแกตัวไปหน่อย หากจะสร้างความมั่นคงด้านการคลัง ความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้วิธีการนี้คงไม่ใช่ อยากเสนอให้หน่วยงานที่คิดเรื่องนี้ คิดให้รอบคอบ การดำเนินมาตรการดังนี้จะกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย”

ทั้งนี้ หากดำเนินมาตรการนี้สายการบินกระทบแน่นอน เพราะสายการบินไม่มีความตื่นตัวที่จะบินเข้ามาไทย เนื่องจากขาเข้าไทยเข้ามาเต็มลำแต่ขาออกจากไทยมีน้อยเนื่องจากคนไทยออกเดินทางน้อยลง จากมาตรการดังกล่าว ซึ่งหากเป็นแบบนี้อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 66 ไม่ถึงเป้าโดยเฉพาะจีนที่อาจจะไม่ถึง 5 ล้านคน นักท่องเที่ยวอาจเลือกเดินทางไปเที่ยวประเทศอื่น และอาจไม่กลับมาเที่ยวไทยอีกคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ด้าน นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าว่า เป็นเพียงการรับฟังความเห็นของภาครัฐเท่านั้น แต่หากเริ่มใช้จริงยืนยันว่าไม่กระทบจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทย เพราะส่วนใหญ่เลือกเดินทางไป-กลับ ด้วยสายบินสัญชาติจีนแล้ว เช่น สายการบินเซี่ยเหมิน แอร์ไลน์ ซื่อชวนแอร์ไลน์ จูนเยาแอร์ไลน์ เห่อเป่ย์แอร์ไลน์ เป็นต้น และเครื่องบินเช่าเหมาลำจีนจะมีผู้โดยสารเต็มที่นั่งทุกครั้งเพราะขากลับจะมีนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางกลับพอดี เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนอยู่ไทย 5-7 วัน

ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยเมื่อปี 62 จำนวน 11.2 ล้านคน ขณะที่คนไทยเดินทางไปต่างประเทศเพียง 6 แสนคนคิดเป็น 6-7% ของนักท่องเที่ยวจีนเท่านั้น  และคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวจีนจะเลือกเดินทางกับสายการบินสัญชาติไทย เช่น นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ส ไทยสมายด์ การบินไทย เป็นต้น จึงไม่น่าส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง