Bí thư Vĩnh Phúc- "Cần chung sức, đồng lòng, phấn đấu toàn diện hơn nữa"

Ngày 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt hơn 100 đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Theo , địa phương có trên 28.200 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 109 tiến sỹ, trên 3.000 thạc sỹ; gần 200 văn nghệ sỹ sinh hoạt tại các đơn vị như Hội Văn học nghệ thuật, Nhà hát chèo, Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc và Trung tâm văn hóa tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An gửi lời cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông cho rằng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm tỉnh “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh Vĩnh Phúc cần chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu toàn diện hơn nữa.From: game casino

Người đứng đầu Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy về trí thức, khoa học, công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa, văn học nghệ thuật.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ trong phát triển kinh tế – xã hội. Xác định đây là nguồn lực quan trọng, nhân tố quyết định thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Ông An chỉ đạo quan tâm đầu tư, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi trên hầu hết các lĩnh vực và kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những trí thức, văn nghệ sỹ giỏi, tài năng, có nhiều cống hiến.

Vĩnh Phúc sẽ quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sỹ phát huy tài năng, sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê văn hóa nghệ thuật.

mong muốn đội ngũ trí thức phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn; tích cực hiến kế những cách làm hay, giải pháp mang lại hiệu quả cao cho tỉnh nhà.

“Các anh, chị, em văn nghệ sỹ cần tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, hăng say sáng tạo, sáng tác nhiều tác phẩm văn học – nghệ thuật có giá trị, góp phần vun đắp tâm hồn, xây dựng những chuẩn mực đạo đức của con người Vĩnh Phúc thời kỳ mới.

Đặc biệt, mỗi tác phẩm văn học, nghệ thuật phải thực sự có giá trị, có sức lay động công chúng, độc giả bằng trách nhiệm, tấm lòng, trái tim của người nghệ sỹ và bảo tồn, trao truyền được các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của tỉnh Vĩnh Phúc”, gửi gắm.