นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ดำเนินการหาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค…