เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ 19 ก.ค. 2566 พายุดีเปรสชัน "ตาลิม" (TALIM) บริเวณเมืองเตวียนกวง ประเทศเวียดนามโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 22.5 องศาเหนือ ลองติจูด 105.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อ…