แนวคิด ESG ทลายข้อจำกัดการค้าต่างประเทศ เอกชนไทยไม่ควรมองข้าม

รู้จัก ESG ตัวเปลี่ยนเกมธุรกิจ เปิดโอกาสสร้างอนาคตยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในหลักกา…