เมื่อวันที่ 7 ก.พ. เกิดเหตุระเบิดขึ้นถึง 2 ครั้ง ที่สำนักงานเลือกตั้งพรรคการเมืองและที่สำนักงานผู้สมัครอิสระในแคว้นบาลูจิสถาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

โดยเหตุระเบิดครั้งแรก ทำให้มีผู้เสียชี…