นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2566 ที่ผ่านมา อาร์เอส กรุ๊ป มีการขยาย Ecosystem ทั้งธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และธุรกิจคอมเมิร์ซ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง…