ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมสายทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย …