รายงานข่าวจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากก.ล.ต.ได้เข้าตรวจสอบHuobi ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและศูนย์ซื…