ประเด็นนี้ทีมข่าวสอบถาม ศาสตราจารย์ สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ.ระบุว่า ปกติกระทรวงจะมีระเบียบเรื่องการส่งมอบตัวซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะนำมาปรับมาใช้ประมาณ 60-70 เปอ…