นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน เปิดเผยว่า เตรียมข้อมูลยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไก…