ในช่วงที่ผ่านมา หลายประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤต “ประชากรเกิดใหม่ลดลง” ไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีสถานการณ์หรือปัจจัยเบื้องหลังแตกต่างกันออกไป

สำหรับ “เกาหลีใต้” คน…