โหวตนายก : สรุปผลโหวต “พิธา” ได้เสียงหนุน 324 เสียง พลาดนั่งนายกฯรอบแรก

หุ้นไทยเขียวยกแผง พุ่ง 18 จุด หลัง “พิธา” แพ้โหวตนายกรอบแรก

จากการกรณีการประชุมร่วมของรัฐสภา เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไ…