Tồn kho bất động sản chủ yếu là nhà ở riêng lẻ và đất nền

Báo cáo mới nhất về tình hình thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng vừa công bố cho thấy lượng tồn kho bất động sản tại các trong quý I năm nay chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền. Cụ thể, số lượng là 23.029 căn, trong đó chung cư có 3.706 căn; nhà ở riêng lẻ có 8.468 căn; đất nền có 10.855 nền.

Đáng chú ý, lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ, đất nền trong quý I vừa qua là 19.323 căn/nền, trong đó nhà ở riêng lẻ có 8.468 căn; đất nền có 10.855 nềnFrom: web game casino. Con số này tương đương 143,25% so với quý IV/2023From: web game casino. Quý IV/2023, lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ, đất nền là 13.489 căn/nền, trong đó: nhà ở riêng lẻ có 5.173 căn, đất nền có 8.316 nền.

Về nguồn cung bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, trong quý I có 10 dự án nhà ở thương mại hoàn thành với quy mô khoảng 4.706 căn, số lượng dự án bằng 34,48 % so với quý IV/2023 và bằng 71,43% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, tại miền Bắc có 3 dự án; tại miền Trung có 4 dự án; tại miền Nam có 3 dự án.

Trong quý này cũng có 19 dự án được cấp phép có quy mô khoảng 9.774 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng 95% so với quý IV/2023 và bằng 111,76% so với cùng kỳ năm 2023. Miền Bắc có 12 dự ánm tại miền Trung có 7 dự án.

Có 38 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cóquy mô khoảng 5.527 căn, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 80,85% với quý IV/2023 và bằng 73,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong quý I có 984 dự án đang triển khai với quy mô khoảng 421.353 căn, số lượng dự án đang triển khai xây dựng bằng 115,22% so với quý IV/2023 và bằng 140,97 % so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tại miền Bắc có 406 dự án với quy mô khoảng 236.873 căn; tại miền Trung có 360 dự án cóquy mô khoảng 91.022 căn; tại miền Nam có 218 dự án với quy mô khoảng 93.458 căn.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở trong quý I, Bộ Xây dựng cho biết, có 21 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 2.332 nền, bằng 30,88% so với quý IV/2023 và bằng 190,91% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong quý cũng có 519 dự án đang triển khai có quy mô khoảng 79.276 nền, bằng 99,05% so với quý IV/2023 và bằng 209,27% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, trong quý I cũng có 12 dự án được cấp phép mới cóquy mô khoảng 925 nền, bằng 41,38% so với quý IV/2023 và bằng 200% so với cùng kỳ năm 2023.